Có 1 kết quả:

yǎ xìng

1/1

yǎ xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

refined and elegant attitude of mind