Có 1 kết quả:

Yǎ lā xuě shān

1/1

Yǎ lā xuě shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Yarla Shampo, in Dawu County 道孚縣|道孚县[Dao4 fu2 xian4], Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan