Có 1 kết quả:

yǎ qì

1/1

yǎ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

elegance