Có 1 kết quả:

Yǎ wēn dé

1/1

Yǎ wēn dé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yaoundé, capital city of Cameroon