Có 1 kết quả:

Yǎ wēn dé ㄧㄚˇ ㄨㄣ ㄉㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yaoundé, capital city of Cameroon