Có 1 kết quả:

yǎ ài

1/1

yǎ ài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(hon.) your great kindness