Có 1 kết quả:

yǎ pǐ

1/1

yǎ pǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

yuppie (loanword) (Tw)