Có 1 kết quả:

yǎ pí

1/1

yǎ pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

yuppie (loanword)