Có 1 kết quả:

yǎ guān

1/1

yǎ guān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

elegant and tasteful