Có 1 kết quả:

yǎ jí

1/1

yǎ jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

distinguished assembly (of scholars)

Một số bài thơ có sử dụng