Có 1 kết quả:

yǎ xùn

1/1

yǎ xùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

refined (of writing)