Có 1 kết quả:

Yǎ lǔ zàng bù Dà xiá gǔ ㄧㄚˇ ㄌㄨˇ ㄗㄤˋ ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Great Canyon of Yarlung Tsangpo-Brahmaputra (through the southeast Himalayas, from Tibet to Assam and Bangladesh)