Có 1 kết quả:

Jí níng qū

1/1

Jí níng qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jining district or Zhining raion of Ulaanchab city 烏蘭察布市|乌兰察布市[Wu1 lan2 cha2 bu4 shi4], Inner Mongolia