Có 1 kết quả:

jí mào

1/1

jí mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) market
(2) trade