Có 1 kết quả:

jí yóu bù

1/1

jí yóu bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stamp album
(2) CL:本[ben3],冊|册[ce4],部[bu4]