Có 1 kết quả:

Jí yùn

1/1

Jí yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jiyun, Chinese rime dictionary with 53,525 single-character entries, published in 11th century

Một số bài thơ có sử dụng