Có 1 kết quả:

gù zhǔ

1/1

gù zhǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

employer