Có 1 kết quả:

gù yōng

1/1

gù yōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to employ
(2) to hire