Có 1 kết quả:

gù yōng bīng

1/1

gù yōng bīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mercenary
(2) hired gun