Có 1 kết quả:

gù yōng bīng ㄍㄨˋ ㄧㄨㄥ ㄅㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mercenary
(2) hired gun