Có 1 kết quả:

gù yōng ㄍㄨˋ ㄧㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to employ
(2) to hire