Có 1 kết quả:

juàn bá

1/1

juàn bá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) handsome (of people)
(2) graceful (of calligraphy)