Có 1 kết quả:

cí xìng jiē kǒu

1/1

cí xìng jiē kǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

female connector