Có 1 kết quả:

cí xióng tóng tǐ rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

a hermaphrodite