Có 1 kết quả:

chú fèng

1/1

chú fèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. phoenix in embryo
(2) fig. young talent
(3) budding genius