Có 1 kết quả:

chú yàn

1/1

chú yàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

swallow chick