Có 1 kết quả:

chú jī

1/1

chú jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chick
(2) newly hatched chicken