Có 1 kết quả:

chú gē

1/1

chú gē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) squab
(2) nestling pigeon