Có 1 kết quả:

chóu
Âm Pinyin: chóu
Unicode: U+96D4
Tổng nét: 16
Bộ: zhuī 隹 (+8 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨丶一一一丨一ノ丨丶一一一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 3

Dị thể 1

1/1

chóu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đôi chim
2. bè bạn