Có 1 kết quả:

diāo bì

1/1

diāo bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 凋敝[diao1 bi4]