Có 1 kết quả:

diāo xiè

1/1

diāo xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 凋謝|凋谢[diao1 xie4]