Có 1 kết quả:

diāo lán

1/1

diāo lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

carved railings