Có 1 kết quả:

diāo lán ㄉㄧㄠ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

carved railings