Có 1 kết quả:

shuāng rén jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

double room (hotel)