Có 1 kết quả:

Shuāng chéng zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shuangchengzi, former name of Ussuriisk city in Russian Pacific Primorsky region