Có 1 kết quả:

Shuāng zǐ

1/1

Shuāng zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gemini (star sign)