Có 1 kết quả:

shuāng jié gùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 雙節棍|双节棍[shuang1 jie2 gun4]