Có 1 kết quả:

shuāng guǎi

1/1

shuāng guǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

crutches