Có 1 kết quả:

shuāng bǎi ㄕㄨㄤ ㄅㄞˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

double pendulum (math.)