Có 1 kết quả:

shuāng fāng ㄕㄨㄤ ㄈㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bilateral
(2) both sides
(3) both parties involved

Một số bài thơ có sử dụng