Có 1 kết quả:

shuāng bǎi fāng zhēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

refers to 百花運動|百花运动[Bai3 hua1 Yun4 dong4] with its slogan 百花齊放,百家爭鳴|百花齐放,百家争鸣