Có 1 kết quả:

shuāng máng ㄕㄨㄤ ㄇㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

double-blind (scientific experiment)