Có 1 kết quả:

shuāng yǎn pí

1/1

Từ điển Trung-Anh

double eyelid