Có 1 kết quả:

shuāng tóng jiǎn shuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clear, bright eyes (idiom)