Có 1 kết quả:

shuāng wěn

1/1

shuāng wěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bistable