Có 1 kết quả:

shuāng wěn ㄕㄨㄤ ㄨㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bistable