Có 1 kết quả:

shuāng jiǎo jià

1/1

Từ điển Trung-Anh

bipod (supporting a machine gun etc)