Có 1 kết quả:

shuāng xī

1/1

shuāng xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

both knees