Có 1 kết quả:

shuāng hào ㄕㄨㄤ ㄏㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

even number (on a ticket, house etc)