Có 1 kết quả:

shuāng chóng

1/1

shuāng chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

double