Có 1 kết quả:

shuāng jì shā

1/1

Từ điển Trung-Anh

hammerhead shark