Có 1 kết quả:

guàn
Âm Pinyin: guàn
Unicode: U+96DA
Tổng nét: 17
Bộ: zhuī 隹 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Nét bút: 一丨丨丨フ一丨フ一ノ丨丶一一一丨一
Thương Hiệt: TRRG (廿口口土)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

guàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (archaic) stork
(2) heron