Có 1 kết quả:

chú xíng

1/1

chú xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) embryonic form
(2) fledgling stage
(3) prototype